Visselblåsarfunktion

Se befintligt ärende
Om du misstänker korruption eller allvarliga oegentligheter inom Skellefteå Lastbilsstation ska du anmäla det nedan.

Vad kan du anmäla?

En visselblåsning kan handla om saker som är olagliga, oetiska eller på annat sätt olämpliga. Anmälningar kan till exempel avse misstänkt korruption, missförhållanden som påverkar enskildas liv och hälsa, brister i säkerheten på arbetsplatsen eller allvarliga former av diskriminering eller trakasserier inom Skellefteå Lastbilsstation.

Visselblåsarfunktionen ska inte användas för att anmäla mindre förseelser eller allmänt missnöje och klagomål. Den är inte heller lämplig för att rapportera känsliga HR-frågor som är kopplade till enskilda individer som tex missnöje med en kollega eller chef. Vid ärenden av denna typ ska du istället kontakta din närmaste chef eller chefens chef.

För att omfattas av visselblåsarlagens särskilda skydd ska missförhållandet vara av allmänt intresse. Dit räknas i de flesta fall inte en enskild persons arbets- eller anställningsförhållanden.

Så här går det till

Fyll i händelsen nedan och välj om du vill rapportera konfidentiellt eller anonymt. När du har rapporterat kommer du att få en unik kod som du kan logga in med senare för att kunna kommunicera med oss.

OBS! Tappar du bort koden har vi inget sätt att kommunicera med dig och du kan inte få en bekräftelse eller uppföljning. Behöver vi ytterligare uppgifter har vi inget sätt att komma i kontakt med dig.

Inom 7 dagar kommer vi att bekräfta i ditt ärende att vi har mottagit rapporten och att vi kommer utreda och bedöma informationen du inkommer med. En utredning kan till exempel leda till en polisanmälan, att ärendet lämnas vidare till annan instans eller att ärendet läggs ned.

Inom 3 månader kommer vi att återkoppla uppföljningen till dig.

Rapportera konfidentiellt

Du kan välja att rapportera konfidentiellt. Din identitet kommer endast att vara känd för de som hanterar ditt ärende i förtroende, och din identitet kommer att vara anonym och konfidentiell för övriga under hanteringen av ärendet.

Visa mer


Rapportera anonymt

Du kan välja att rapportera anonymt om du föredrar att inte avslöja din identitet för någon under processen.

Visa mer


Vad är 9 + 1?